Fizioterapeits

Fizioterapeita konsultācija

€ 40.00

Funkcionālā testēšana, diagnostika manuālo tehniku, masāžu pielietošana (60')

€ 60.00