top of page

​Ģimenes ārsts

Ģimenes ārsta pirmreizēja konsultācija 

€ 40.00

Pagarinātā vizīte (1h)

€ 55.00

Atkārtota vizīte pie ģimenes ārsta

€ 40.00

Ģimenes ārsta saīsinātā vizīte

€ 20.00

Ģimenes ārsta attālinātā vizīte

€ 30.00

Atkārtotā konsultācija med. dokumentācijas noformēšanai

€ 20.00

Īslaicīga vizīte medicīniskās izziņas par veselības stāvokli angļu valodā (Forma 027/u) izsniegšanai

€ 30.00

Obligātā veselības pārbaude

€ 50.00

bottom of page