top of page

Ģimenes ārsts

Ģimenes ārsts ir pirmā pacienta saskarsmes un ārstniecības persona, kura pārzina savu pacientu medicīnisko vēsturi, nodrošina primāro veselības aprūpi, konsultē par veselības profilaksi un ārstēšanu, izsniedz nosūtījumu ārsta - speciālista konsultācijai, kā arī cita izmeklējuma saņemšanai.

Mūsu ģimenes ārstu virsmērķis ir -  būt pieejamiem Jums nepieciešamajā laikā, lai maksimāli ātri saņemtu vajadzīgo konsultāciju un palīdzību, īpaši - akūtu slimību gadījumā.

Esam ģimenēm un bērniem draudzīga veselības aprūpes iestāde. Mūsu ģimenes ārsti nodrošina arī  bērnu slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, rūpējoties par veselīgu augšanu un attīstību dažādos bērnu vecuma posmos, sākot no jaundzimušā līdz pat 18 gadu vecumam.

pieaugušo, bērnu, jauniešu, jaundzimušo un vecāka gada gājuma pacientu ārsta konsultācijas

primārā veselības aprūpe, akūtu saslīmšanu ārstēšana , konsultējot par ārstēšanu un profilaksi

konsultācijas veselības veicināšanas jautajumos

profilaktiskās veselības pārbaudes

ārsta - speciālista nosūtījumu izsniegšana konsultācijai un citu izmeklējumu saņemšanai

Speciālisti

4.jpg

Ģimenes ārsts

Dr. Dace Spilnere – Pūciņa

5.jpg

Dr. Olga Turanska

Ģimenes ārsts

bottom of page