top of page

Pediatrs - bērnu ārsts

Pediatra svarīgākais uzdevums ir nodrošināt bērnu veselību un pareizu attīstību atbilstoši bērna vecumam. Pediatrs ir ārstniecības persona, kura pārzina savu pacientu medicīnisko vēsturi, nodrošina primāro veselības aprūpi, konsultē par veselības profilaksi un ārstēšanu, izsniedz nosūtījumu ārsta - speciālista konsultācijai, kā arī cita izmeklējuma saņemšanai.

Mūsu ārstu virsmērķis ir -  būt pieejamiem Jums nepieciešamajā laikā, lai maksimāli ātri saņemtu vajadzīgo konsultāciju un palīdzību, īpaši - akūtu slimību gadījumā.

Esam ģimenēm un bērniem draudzīga veselības aprūpes iestāde. Mūsu pediatrs nodrošina arī  bērnu slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, rūpējoties par veselīgu augšanu un attīstību dažādos bērnu vecuma posmos, sākot no jaundzimušā līdz pat 18 gadu vecumam.

bērnu slimību diagnostika, ārstēšana un profilakse gan akūtu, gan hronisku saslimšanu gadījumos

konsultē bērnu vecākus par bērna augšanu, attīstību, uzvedību, kā arī izglīto vecākus par bērnu aprūpi, miegu, veselīgu uzturu, slimību un traumu profilaksi

jaundzimušo konsultācijas - veselības stāvokļa novērtēšana, aprūpe, kopšana, ēdināšana, svara dinamika, veicinot pareizu un vecumam atbilstošu bērna attīstību

profilaktiskās veselības pārbaudes

ārsta - speciālista nosūtījumu izsniegšana konsultācijai un citu izmeklējumu saņemšanai

Speciālisti

IMG_7116.jpeg

Pediatrs

Dr. Ance Repele

bottom of page